Άρθρα

NEA
January
2018
Low Temperature Carburizing of Austenitic Stainless Steel: Part One

Although austenitic stainless steels are among the most commonly applied corrosion resistant steels challenges exist related to their relatively poor surface hardness and wear resistance.

The Nitrocarburizing Process: Part One

Nitrocarburizing, by definition, is a thermochemical treatment that is applied to a ferrous object in order to produce surface enrichment in nitrogen and carbon which in turn form a compound layer.

Superplasticity of Aluminum Alloys: Part Two

Investigations into the superplasticity possibilities of aluminums can lead to many potential gains in finding lighter yet capable materials in terms of strength performance.

Vacuum Brazing: Part Two

A critical step in any brazing process is the successful removal of oxide films before the process begins and the vacuum brazing process is no different.

Περιήγηση άρθρων με κατηγορίες

Εισάγετε μια φράση για αναζήτηση:
Αναζήτηση με: Πλήρες κείμενο Λέξεις-κλειδιά Επικεφαλίδες Περιλήψεις