2017 January

به روز رسانی
  • متریال های فلزی ISO برای مقاصد جراحی پزشکی
  • آپدیت استاندارد GB برای فولادها در کاربردهای گوناگون
  • خواص مکانیکی جدید برای آلومینیوم های EN دارای کاربرد به عنوان لوله ها و میله ها
  • فولادهای ریختگی برای مصارف شعله والقا از استاندارد SEW
  • پلیمرهای ASTM و اختصاصی جدید
  • سرامیک های GOST و اختصاصی
  • خواص خستگی، تنش-کرنش و خزش برای آلیاژهای مس
مقالات جدید

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com