Januar 2017

Updates
  • Flere ISO-metalliske materialer for kirurgi bruk lagt til
  • Oppdatering av GB-standard for stål med en rekke forskjellige bruksområder
  • Flere mekaniske egenskaper lagt til for EN-aluminiumslegeringer som brukes for barer og rør
  • Støptestål for flamme og induksjon fra tyske SEW-standarder
  • Flere ASTM- og egenutviklede data for polymer lagt til
  • Flere GOST- og egenutviklede data for keramikk lagt til
  • Ny informasjon om tretthet, spenning-tøyning og krypning (creep) til kobberlegeringer
articles

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com