กุมภาพันธ์ 2017

อัพเดต
 • อัพเดทต่อเนื่อง สำหรับมาตรฐาน GJB ของจีนสำหรับการบินและอวกาศ
 • การเพิ่มข้อมูลคุณสมบัติทางแม่เหล็กสำหรับมาตรฐาน ASTM
 • อัพเดท วัสดุเหล็กและวัสดุนอกกลุ่มเหล็กในมาตรฐาน SAE
 • การเพิ่มข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับเหล็ก free cutting
 • การเพิ่มวัสดุ 3D printing ใหม่สำหรับวัสดุพอลิเมอ
 • การเพิ่มมาตรฐาน ASTM ใหม่สำหรับสัสดุโพลิเมอร์
 • การเพิ่มข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับเซรามิก
บทความ

January 2017

อัพเดต
 • New ISO metallic materials for surgery use
 • GB standard updates for steels with a range of applications
 • New mechanical properties for EN aluminum alloys used for bars and tube
 • Cast steels for flame and induction from German SEW standards
 • New ASTM and proprietary data for polymer materials
 • New GOST and Proprietary data for ceramics materials
 • New fatigue, stress-strain and creep properties for copper alloys
บทความ

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com