Termeni şi condiţii

Vă rugăm să citiţi aceste informaţii cu atenţie. Daca accesaţi sau vă uitaţi în conţinutul site-ului şi/sau dacă folosiţi orice software Total Materia, incluzând softul demo, sunteţi automat de accord cu Termenii de întrebuinţare şi cu termenii de limitare a responsabilităţii.

Folosirea tuturor conturilor este monitorizată şi ca atare Key to Metals AG işi rezervă dreptul de a anula, inchide sau modifica orice cont fără o perioadă de notificare aparţinând oricărui utilizator care violează termenii şi condiţiile, proprietatea intelectuală şi politica de uz, fără a fi rambursat.

Key to Metals AG îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile sale în orice moment, fără notificare prealabilă.

Dacă nu acceptaţi termeni de întrebuinţare, vă rugăm să nu folosiţi nici o dată de referinţă Total Materia.

Eventualele litigii care decurg din interpretarea termenilor de utilizare se incadreaza in competenta instantelor judecatoresti din Zurich.

Politica intectuala si cea de utilizare corespunzătoare

Materialele, informatia si alte informatii continute in cadrul site-ului si bazei de date Total Materia sunt proprietatea Key to Metals AG.

Scopul politicii de utilizare corespunzătoare este de a asigura că Total Materia este utilizat ca o resursă informaţională şi, ca atare, protejează dreptul de proprietate asupra datelor conţinute şi potenţial de replicare în masă a datelor Total Materia.

Cantitatea maxima de pagini vizualizate nu ar trebui sa depaseasca 2000 de pagini pe luna per licenta sau o cantitatea proportionala pentru o perioada mai mica.

Colectarea datelor de pe website prin cautarea manuala sau prin mijloace automate, incluzand dar nu limitandu-se la salvarea manuala sistematica a datelor; folosirea scripturilor, bots-urilor si a web cralers, este strict interzis.

Posibilitatea de a transfera contul

Această licenţă nu este transferabilă unei a treia părţi fără aprobarea scrisă din partea Key to Metals AG.

Anularea licenţei de catre utilizator nu este posibilă.

EDIŢIA DESKTOP INREGISTRATA

O singură copie inregistrată a Total Materia poate fi ori folosită de o singură persoană care foloseste programul individual sau pe mai multe computere ori instalat pe o singură statie de lucru folosită nu simultan, de mai multe persoane, dar nu si ambele versiuni.

Această licentă nu e transferabilă unei a treia persoane fără aprobarea scrisă a Key to Metals AG.

EDIŢIA WEB INREGISTRATĂ PENTRU UTILIZATOR UNIC

Licenţa pentru Editia Web Utilizator Unic este o licenţă creată pentru a fi utilizată de către un singur computer. In plus, un acces limitat poate fi garantat persoanei in numele căruia s-a creat licenţa prin crearea unei parole automate , fără a se depăşi 30 de sesiuni pe durata unui an.

Editia Web pentru utilizatori unici nu poate fi transferată niciunui alt utilizator fără aprobarea scrisă a Key to Metals AG.

EDIŢIA WEB PENTRU UTILIZATORi MULTIPLI

In functie de descrierea licentei selectate, contul este restrictionat de locatii permise pentru tipul de licenta specific si numarul de licente simultane asa cum este convenit in momentul achizitionarii. Oricare alt uzinafara acestor restrictii trebuie sa aibe aprobarea scrisa si semnata a Key to Metals AG.

Reteaua pentru utilizatori multipli sau Editiile Workgroup ale Total Materia sunt destinate doar pentru uzul companiei ce le- a achizitionat si nu este permis uzul altcuiva fără acordul scris al Key to Metals AG.

Precizări privind garanţia si raspunderea

Key to Metals AG NU ÎŞI ASUMĂ NICIO GARANŢIE PENTRU PERFORMANŢA, VANDABILITATEA SAU ACURATEŢEA SOFTWARE-ULUI, A BAZEI DE DATE A FIŞIERELOR AFERENTE SAU ORICE ALTĂ GARANŢIE, EXPRIMATĂ SAU IMPLICITĂ. Key to Metals AG EXCLUDE ORICE RĂSPUNDERE ÎN LIMITELE LEGII. ÎN SPECIAL, Key to Metals AG NU ESTE RĂSPUZĂTOARE PENTRU DAUNE INDIRECTE SAU ULTERIOARE CA URMARE A UTILIZĂRII SOFTWARE-ULUI, A DATELOR SAU A FIŞIERELOR AFERENTE.

Informaţiile conţinute în baza de date Total Materia sunt atent analizate de ingineri înainte de publicare şi îşi propun să ajute în cercetarea metalurgică a conduitei profesionale pe proprietăţile materialului. Deşi profesioniştii tehnici ai Key to Metals AG efectuează controale continue şi multiple privind valabilitatea datelor, nici Key to Metals AG si niciuna dintre filialele sale din întreaga lume nu oferă nicio garanţie, fie ea exprimată sau implicită. Key to Metals AG sau afiliaţii săi nu isi asumă nicio garanţie în special în ceea ce priveşte performanţa sau comercializarea bazei de date sau acurateţea informaţiilor conţinute în acest document. Key to Metals AG şi afiliaţii săi nu vor fi răspunzători pentru orice tip de daune rezultate din utilizarea acestor informaţii. Utilizatorul îşi asumă toate riscurile şi răspunderea în legătură cu utilizarea datelor Total Materia şi informaţiile sale. În caz de defecţiune tehnică a software-ului ca urmare a intenţiei ilegale sau neglijenţei grave a Key to Metals AG, orice răspundere a Total Materia va fi limitată exclusiv la înlocuirea produsului.

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că proprietăţile materialelor pot varia în mod semnificativ şi pot depinde de furnizorul şi de standardele furnizorului intern, tratament termic, dimensiuni şi de alţi parametri. După ce materialul fost selectat, este responsabilitatea utilizatorului să contacteze furnizorul şi să verifice proprietăţile materialului şi conformităţile pentru o anumită aplicaţie. Prin urmare, nicio garanţie adecvată pentru un anumit scop nu este oferită.

În plus, specificatile fizice si mecanice in baza noastră de date sunt doar aproximări. Prin urmare, mare atentie trebuie avuta in utilizarea acestor parametrii si chiar si atunci, ele trebuiesc considerate ca puncte de start, nu ca valori definite. Datele au ca intentie să ajute ingineri calificati să găsească informatie relevantă, in timp ce economisesc timp si efort in timp ce ei investighează comportamentul anticipat al materialelor specifice. Ca atare, aceste date sunt inspre a fi vazute ca un punct de start pentru o investigatie viitoare, mai exhaustivă si nu ar trebui sa fie baza pentru decizii in design, cumparare sau decizii ingineresti.

În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare, vă rugăm să consultaţi versiunea în limba engleză a precizărilor privind garanţia şi răspunderea.